Click here to send us a message

Click the number:6314 Entry time:2015/1/30 【Print this page】 【Close

活性氧化铝干燥剂

活性氧化铝干燥剂

活性氧化铝干燥剂

English link: Activated Alumina Desiccant

分子式:Al2O3 ·nH2O (0<n<3)

分子量:101.96 + nH2O

远影活性氧化铝干燥剂具有化学性质稳定、吸附能力好、抗压和耐磨强度高等优点。

广泛用于石化气液相干燥;空气过滤器,空气压缩机和自动化仪表风的干燥;用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥。

YY01-D

项目

单位

参数

Al2O3

%

≥92

≥92

≥92

≥92

≥92

SiO2

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Fe2O3

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Na2O

%

≤0.20

≤0.20

≤0.20

≤0.20

≤0.20

烧失量

%

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

堆积密度

g/ml

0.70-0.80

0.70-0.80

0.70-0.80

0.70-0.80

0.70-0.80

比表面积

m2/g

≥300

≥300

≥300

≥300

≥300

孔容积

ml/g

0.40-0.50

0.40-0.50

0.40-0.50

0.40-0.50

0.40-0.50

静态吸附

%

≥18

≥18

≥18

≥18

≥18

吸水量

%

≥50

≥50

≥50

≥50

≥50

磨耗

%

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

晶相

x-p

x-p

x-p

x-p

x-p

破碎强度

N/p

≥150

≥200

≥220

≥260

≥320

3-5mm

4-6mm

5-7mm

6-8mm

8-10mm

Al2O3=100-(SiO2+Fe2O3+Na2O+Loss on ignition)

YY01-I

项目

单位

指标

Al2O3

%

≥93

≥93

≥93

≥93

SiO2

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Fe2O3

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Na2O

%

≤0.40

≤0.40

≤0.40

≤0.40

烧失量

%

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

堆积密度

g/ml

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

0.65-0.75

比表面积

m2/g

≥320

≥320

≥320

≥320

孔容积

ml/g

≥0.40

≥0.40

≥0.40

≥0.40

静态吸附

%

≥18

≥18

≥18

≥18

磨耗率

%

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

破碎强度

N/p

≥100

≥200

≥300

≥500

尺寸规格

inch

1/8”

3/16”

1/4”

1/2”

AL2O3=100-(SiO2+Fe2O3+Na2O+Loss on ignition)

YY01-M

YY01-M系列应用于聚合物和聚乙烯的生产,能够有效去除残留的碳氢化合物、TBC、催化剂等物质。

项目

单位

YY01-M

YY01-MA

Al2O3 ≥93%

Al2O3 + Auxiliary ≥93%

Size

mesh

5*8

6*10

7*14

5*8

6*10

7*14

SiO2

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Fe2O3

%

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

≤0.02

Na2O

%

≤0.40

≤0.40

≤0.40

≤0.40

≤0.40

≤0.40

烧失量

%

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

≤7.0

堆积密度

g/ml

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

0.7-0.8

比表面积

m2/g

≥320

≥320

≥320

≥320

≥320

≥320

孔容积

ml/g

≥0.44

≥0.44

≥0.44

≥0.44

≥0.44

≥0.44

大孔容 >750 ?

ml/g

 

 

 

0.13

0.13

0.13

静态吸附, RH=20%

%

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

静态吸附, RH=60%

%

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

≥20

静态吸附, RH=95%

%

≥40

≥40

≥40

≥40

≥40

≥40

磨耗率

%

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

≤0.1

破碎强度

N/p

≥100

≥60

≥50

≥100

≥60

≥50

尺寸规格

mm

2.5-4.0

1.5-3.2

1.2-2.8

2.5-4.0

1.5-3.2

1.2-2.8

包装

25公斤/袋,150公斤/铁桶,800公斤/吨包                                                    

简单介绍

活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒,表面光滑、粒度均匀,无毒、无臭、无味,不溶于水、乙醇和有机溶剂,但能微溶于酸和碱。活性氧化铝吸湿性强,吸水后不胀裂,具有大的机械强度,比表面积和孔容积。

由于活性氧化铝具有独特的多孔骨架结构、高的比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性,与活性组分亲和力极强。活性氧化铝具有许多毛细孔道,其选择吸附不仅由其微孔直径的大小来确定,同时还根据被吸附物质的极性强弱来进行。活性氧化铝对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝单分子吸附层净热量高,非常适用于无热再生装置(即变压吸附装置),该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下。